De stichting is opgericht op 22 november 2019

Doel: Voldoende aed's en hulpverleners in Eefde en Gorssel

adres van de Stichting: Voorende 22, 7213XZ Gorssel

Bestuur:

Carolien van Poecke                    voorzitter en coördinator Gorssel

Evelien Kloosterboer                   penningmeester

Wim Cornax                                  secretaris

Machteld Boschloo                  coördinator Eefde

Ankie Uenk                                  tweede secretaris


RSIN 860641946

KvK 76487717


Bankrekening:  NL13 RABO 035 104 91 26 tnv aedeefdegorssel

Donaties worden zeer op prijs gesteld.


Naast het bestuur is er een technische commissie actief, bestaande uit Bert van Poecke, Patrick Kaslander en Job Dietrich