26 juli 2022

De maatregelen zijn momenteel minimaal, maar worden telkens aangepast aan de op dat moment geldende eisn/adviezen.