Voldoende AED's en voldoende burgerhulpverleners
in ons werkgebied is ons doel