ANBI

Stichting AED Eefde Gorssel is officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dat betekent dat we ons inzetten voor het algemeen belang en niet streven naar winst.

Onder bepaalde voorwaarden is het schenken aan een ANBI aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Klik hiervoor meer informatie.