26 juli 2022

De maatregelen zijn momenteel minimaal, maar worden telkens aangepast aan de op dat moment geldende eisn/adviezen.

16 februari 2022

Aanpassing brancheprotocol voor cursussen:

 • Wegwerpmondmaskers worden geadviseerd, waarbij medische mondkapjes (type II) de voorkeur hebben. Gebruik geen zelfgemaakte stoffen mondkapjes.
 • Zorg dat het mondkapje de neus, mond en kin bedekt.
 • Een mondkapje is verplicht bij verplaatsing en als je zit.

Verder blijven de algemene basisregels van de Rijksoverheid gehandhaafd:

 • Klachten? Blijf thuis en doe direct een test;
 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Was vaak uw handen;
 • Hoest en nies in uw elleboog;
 • Schud geen handen;
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.
 • Ten aanzien van een Coronatoegangsbewijs; volg de richtlijn van de locatie.


Corona (16 dec. 2021)

Het coronavirus is weer opgelaaid. Hierdoor zijn er ook weer nieuwe maatregelen. Er is een nieuw advies voor reanimaties buiten het ziekenhuis opgesteld. Dit advies gaat uit van het eigen inschattingsvermogen van burgerhulpverleners.

Reanimaties kun je volgens normale richtlijnen uitvoeren. Dat betekent dat je alle stappen volgt, dus ook het openen van de luchtweg, volledig controleren van de ademhaling en beademen. Maar burgerhulpverleners kunnen er ook voor kiezen om in een specifieke situatie te reanimeren volgens de covid-19-richtlijn.

Covid-19-richtlijn bij reanimatie (Reanimatieraad.nl) Kijk op:Advies_OHCA-covid19pandemie_23nov2021.pdf (reanimatieraad.nl)

Eigen inschatting hulpverlener

De afgelopen periode zijn de reanimatierichtlijnen al meerdere keren aangepast vanwege corona. Het geeft verwarring om bij elke opleving van het virus de reanimatierichtlijnen aan te passen. Daarom is er nu een advies* waarbij de burgerhulpverlener zelf een afweging maakt.

Vragen die mee kunnen spelen:

 • Ben ik gevaccineerd?
 • Welke risico’s wil ik lopen?
 • Gaat het om een bekende?

*Advies opgesteld door: Nederlandse Reanimatie Raad, Ambulance Zorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en HartslagNu

Aandachtspunten

Richtlijnen tijdens en na reanimatie

 • Hanteer zoveel mogelijk de actuele maatregelen van de overheid.
 • Beperk het aantal burgerhulpverleners dat daadwerkelijk bezig is met de reanimatie. De richtlijn is maximaal 2 burgerhulpverleners bij het slachtoffer. De anderen staan op meer dan 1,5 meter afstand.
 • Was na een reanimatie je handen en polsen met water en zeep of handenalcohol. Vraag hier eventueel naar bij de hulpverleningsdiensten.
 • Laat je testen als je in de periode na de reanimatie klachten krijgt die kunnen wijzen op corona.

Wanneer reageer je als burgerhulpverlener NIET op een oproep?

 • Als je een positieve uitslag van een coronatest hebt gehad en zolang de GGD je als besmettelijk beoordeelt.
 • Als je klachten hebt die horen bij corona.
 • Als je een huisgenoot hebt die thuis in quarantaine zit.
 • Als jezelf of één van je huisgenoten tot één van de risicogroepen behoort.