Door hulp van vrijwilligers o.a. het ophangen, zijn kosten bespaard