Hoe staan we ervoor?

Per AED is het nodig, dat de buurt € 1.660,- inzamelt


Er zijn momenteel geen lopende acties in Eefde of Gorssel

Het wordt erg op prijs gesteld, als u een extra bedrag zou willen storten om de stichting draaiend te kunnen houden en een reserve aan te leggen voor de toekomst. Onze bankrekening is: NL13RABO0351049126 tnv aedeefdegorssel